เรียนพื้นฐานการถ่ายรูป – @Fotofaka

5 สิ่งที่ต้องรู้ รู้จักกล้องตัวเอง รู้จัก Lens รู้จัก Exposure (ปริมาณแสง) รู้จักแสง และทิศทางของแสง รู้จัก Composition (การจัดองค์ประกอบ) รู้จักกล้องตัวเอง – กล้องจะมีหลักๆ ด้วยกัน 5 โหมด ได้แก่ Auto =