รีวิว tint.

คะแนน 9/10 แนวเกม Puzzle เกมที่เล่นกับการผสมสี ลากสีให้เข้าไปถึงปลายทาง โดยสีน้ำในการดำเนินเกม เป็นเกมที่ชอบในงาน Level Design และความคิดสร้างสรรค์ในการทำเกมมาก แรกๆ เกมก็จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่ และจะค่อยๆ ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ และท้าทายในการหาคำตอบการแก้ไขปัญหาแต่ละหน้าภายในเกมครับ