รีวิว tint.

รีวิว tint.

คะแนน 9/10

แนวเกม Puzzle

เกมที่เล่นกับการผสมสี ลากสีให้เข้าไปถึงปลายทาง โดยสีน้ำในการดำเนินเกม เป็นเกมที่ชอบในงาน Level Design และความคิดสร้างสรรค์ในการทำเกมมาก

แรกๆ เกมก็จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่ และจะค่อยๆ ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ และท้าทายในการหาคำตอบการแก้ไขปัญหาแต่ละหน้าภายในเกมครับ

Back to Top